top of page
gravers  020526 volkshuis.jpg

hOE HET GROEIDE

In het begin van de 20ste eeuw voelden ook in Kalmthout de arbeiders de nood om zich te verenigen. Ze wilden hun eigen volkshuis bouwen. Na aankoop van de bouwgrond in 1925 kreeg architect Eduard Van Steenbergen de opdracht het gebouw te ontwerpen. Hij combineerde een modernistische stijl met art deco versieringen. Onder begeleiding van professionelen en gestuwd door René Verbruggen werd het volkshuis bijna volledig opgericht door ‘socialistische kameraden in hun schaarse vrije tijd. Het hoofdgebouw met café, winkel en boven een vergaderzaal met bibliotheek en jeugdherberg, werd in 1927 ingehuldigd.

Er kwamen moeilijke tijden. Tijdens WOII werd het dak volledig verwoest. Na een beperkte renovatie hernam het volkshuis zijn socio-culturele functies. In de loop der jaren gebeurden nog enkele verbouwingen.

 Voor vandaag

In 2008-2010 volgde een grondige renovatie met respect voor het modernisme. Met steun van een Europees Leaderproject voor Plattelandsontwikkeling  kon het gebouw heropleven.  Op 13 maart 2010 werd het O*KA plechtig geopend, door Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Met gezamenlijke inzet van de eigenaar (Algemene Centrale), vrijwilligers en met hulp van sponsors werd daarna ook het bijhorend cultuurcafé grondig gerenoveerd, met respect voor het originele concept van de architect en de werkers - pioniers van vorige eeuw.  In 2015 werd het officieel weer in gebruik genomen.

20151204 opening cafe Volkshuis 067.JPG

Zo werd het Volkshuis in de 21ste eeuw als O*KA-centrum opnieuw een huis van en voor het volk, waar iedereen welkom is in vriendschap en verdraagzaamheid. In 2029 waren er ruim 850 evenementen in de lokalen. De werking draaide op een team enthousiaste vrijwilligers en steun van de gemeente Kalmthout. Maar corona, exploderende energiekosten en de leeftijd van de vrijwilligers begonnen te zwaar te wegen voor de vzw. Daarom nam de gemeente de regie over.

indelingkleinachterwand cropped.jpg

en voor straks

Als Club K brengt de gemeente er een rijk gevuld cultureel programma ‘naar ieders goesting”. Het café gaat verder als sociale Bistro H’eerlijk, waar i.s.m. Monnikenheide-Spectrum ook mensen met een handicap tewerkgesteld worden. De vaste klanten van O*KA kunnen hun werking verderzetten in het vertrouwde gebouw. En de vzw O*KA blijft er actief met een eigen beperkt, complementair programma.

Zo is de functie van het Volkshuis als socio-cultureel centrum veilig gesteld

Geheel in lijn met wat de oorspronkelijke bouwheren voor ogen hadden: een huis voor ’t volk, door ’t volk.” 🌹

Gevelsteen op achtergrond_edited.jpg
bottom of page